Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Ajax

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

AJAX

-

(Asynchronous JavaScript and XML) - asynchroniczny JavaScript i XML; termin określający "nowe" podejście do wykorzystania dotychczasowych technologii razem, włączając w to: HTML lub XHTML.

Gdy technologie te zostaną wykorzystane razem w ramach modelu AJAX, aplikacje sieciowe są w stanie dokonywać szybkich, przyrostowych aktualizacji w interfejsie użytkownika bez potrzeby przeładowywania całej strony przeglądarki. To sprawia, że aplikacja wydaje się szybsza i lepiej reaguje na akcje użytkownika.

Technologia AJAX daje możliwości projektowanie stron internetowych zawierających dynamiczne elementy witryny www, których odświeżanie poprzez zmianę zawartości nie wymaga przeładowania wyświetlanej strony.