Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Baza danych

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

Baza danych

-

(ang. database) - mechanizm przechowywania danych. Składa się z danych oraz oprogramowania wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program lub zestaw takich programów nazywany jest " Systemem zarządzania bazą danych " - z angielskiego Database management system.

  • bazy kartotekowe (proste) - każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami
  • bazy relacyjne (złożone) - wiele tablic danych może współpracować ze sobą. Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, wykorzystujące zwykle SQL do operowania na danych, za pomocą których możemy tworzyć zaawansowane funkcje obsługi danych
  • bazy obiektowe
  • strumieniowe bazy danych