Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Dokument serwer

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

Dokument serwer

-

(rozwiązanie autorskie – webszok.net, Dokument serwer™) Rozwiązywanie umożliwiające przechowywanie, załadunek, pobieranie i udostępnianie wielu plików publicznych lub wewnątrz-korporacyjnych bez użycia skomplikowanych protokołów sieciowych (np. FTP).

Dokument serwer to aplikacja webowa wykorzystująca przeglądarkę internetową i interfejs użytkownika do przechowywania dokumentów firmowych będących w obiegu pomiędzy oddziałami firmy.