Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Grafika wektorowa

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

Grafika wektorowa

-

jest to obraz rysowany za pomocą prostych lub łuków. Niegdyś powstawał tak obraz na ploterach kreślących. Doniedawna wykorzystywane monitory CRT kreśliły obraz w analogiczny sposób jak oscyloskopy. W tym przypadku nazwa może być nieco myląca, ponieważ obrazy mogą składać się nie tylko z wektorów (odcinków, prostych), ale również z innych figur geometrycznych.

Cechą grafiki wektorowej jest to, że zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur parametry, np. dla okręgu będzie to środek oraz promień, dla odcinka współrzędne punktów końcowych, a dla krzywych parametrycznych współrzędne punktów kontrolnych. Program, jeśli musi narysować obraz na urządzeniu, wygeneruje obraz tych figur - bardzo ważna zaleta tej reprezentacji to możliwość dowolnego powiększania obrazów, bez straty jakości. Grafika wektorowa jest techniką poligraficzną i nie jest zbytnio przydatna w fotografii cyfrowej.