Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Pear

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

PEAR

-

jest gotowym frameworkiem do języka skryptowego Php. Został rozpoczęty w 1999 roku. W krótkim czasie dołączyło do niego wiele osób, które teraz tworzą społeczność zarządzającą projektem. Głównymi założeniami projektu było dostarczenie programistom Php zestawu otwartoźródłowych rozszerzeń i prostego systemu ich redystrybucji w postaci tzw. paczek. W przeszłości zaliczało się do tego również PECL, które obecnie jest już samodzielnym projektem.

Na PEAR (ang. PHP Extension and Application Repository) składa się wiele małych paczek, zawierających kod źródłowy lub binaria, specyficzne dla danego środowiska programistycznego. Każda z tych paczek jest osobnym projektem, prowadzonym przez grupę programistów, posiada własną dokumentację i zdefiniowane zależności między nią a innymi paczkami. Jest to obecnie bardzo sprawne narzędzie wspomagające tworzenie zaawansowanych stron internetowych, cechujących się dużą jakością stosowanego weń kodu źródłowego.