Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Portfolio

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

Portfolio

-

to teczka (także w sensie dosłownym) z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych realizacji, kompletnych prac mogących być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.