Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć: Transfer

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

Transfer

-

możliwa ilość danych do przesłania(ang. throughput) - w telekomunikacji i informatyce maksymalna ilość danych mierzona w bitach jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu na przykład sekundach lub miesiącach. Jest to możliwość obciążeniałacza w danym odcinky czasowmym. W ofercie hostingu Webszok.net transfer jest podawany dla serwerów w jednostce MB/miesiąc.