Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć w literze: D

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

DNS

-

(ang. Domain Name System) czyli System Nazw Domenowych którego zadaniem jest tłumaczenie nazw domenowych (nazywanych potocznie adresami www, np. webszok.net) na adresy IP (np 127.100.111.255), które są przyporządkowane do komputerów i innych urządzeń w sieci internet. System domen ma budowę hierarchiczną.

W systemie DNS, każda domena jest przedstawiona w postaci rekordów (tzw. rekordów DNS). Każdy z nich ma przyporządkowaną określoną nazwę oraz przeznaczenie. I tak:

  • Rekord A - Przedstawia adres domeny w postaci IP
  • Rekord CNAME - jest rozwiązaniem dla tworzenia subdomen
  • Rekord MX - rekord wskazujący położenie serwera obsługującego pocztę
  • Rekord NS - opisuje na jakich serwerach DNS podana domena jest skonfigurowana
  • Rekord SOA - oznacza początek danych dotyczących domeny, każda domena może posiadać jeden taki rekord. Są w nim zawarte takie informacje jak nazwa domeny, mail administratora DNS autorytatywnego dla domeny
  • Rekord TXT - pozwala wpisać dowolne informacje tekstowe opisujące domenę, statnio jest on wykorzystywany w systemie antyspamowych SPF
  • Rekord SRV - rekord usługi, pozwala na zdefiniowanie adresu IP dla konkretnej usługi, inaczej mówiąc wskazuje serwer który udostępnia daną usługę dla domeny.
Dokument serwer

-

(rozwiązanie autorskie – webszok.net, Dokument serwer™) Rozwiązywanie umożliwiające przechowywanie, załadunek, pobieranie i udostępnianie wielu plików publicznych lub wewnątrz-korporacyjnych bez użycia skomplikowanych protokołów sieciowych (np. FTP).

Dokument serwer to aplikacja webowa wykorzystująca przeglądarkę internetową i interfejs użytkownika do przechowywania dokumentów firmowych będących w obiegu pomiędzy oddziałami firmy.
Strony: 1