Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć w literze: P

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

PDF

-

przenośny format dokumentu (ang. Portable Document Format) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.

Podstawowym zadaniem formatu PDF jest przenoszenie idealnie takich samych dokumentów pomiędzy różnymi platformami i systemami operacyjnymi. W zamyśle ma on zawsze dawać identyczny obraz wyjściowy po jego użyciu.
PEAR

-

jest gotowym frameworkiem do języka skryptowego Php. Został rozpoczęty w 1999 roku. W krótkim czasie dołączyło do niego wiele osób, które teraz tworzą społeczność zarządzającą projektem. Głównymi założeniami projektu było dostarczenie programistom Php zestawu otwartoźródłowych rozszerzeń i prostego systemu ich redystrybucji w postaci tzw. paczek. W przeszłości zaliczało się do tego również PECL, które obecnie jest już samodzielnym projektem.

Na PEAR (ang. PHP Extension and Application Repository) składa się wiele małych paczek, zawierających kod źródłowy lub binaria, specyficzne dla danego środowiska programistycznego. Każda z tych paczek jest osobnym projektem, prowadzonym przez grupę programistów, posiada własną dokumentację i zdefiniowane zależności między nią a innymi paczkami. Jest to obecnie bardzo sprawne narzędzie wspomagające tworzenie zaawansowanych stron internetowych, cechujących się dużą jakością stosowanego weń kodu źródłowego.
Php

-

(ang. PHP: Hypertext Preprocessor, pierwotnie Personal Home Pages) jest skryptowym językiem programowania służącym do dynamicznego generowania dokumentów (strony WWW, pliki stylów CSS, pliki XML) na sposób CGI (po stronie serwera). PHP jest udostępniony publicznie na bazie open source.
PHP współpracuje z wieloma serwerami baz danych w większości opartych na SQLu. Jako źródło danych może wykorzystywać też pliki tekstowe oraz pliki XML.
Portfolio

-

to teczka (także w sensie dosłownym) z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych realizacji, kompletnych prac mogących być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.
Presell Pages

-

serwis internetowy o wyselekcjonowanej i starannie moderowanej treści, mający za zadanie wspomaganie pozycjonowania witryn poprzez efekt SEO dopalacza. Pomysł powstał wychodząc z założenia ze Google skutecznie pozycjonuje jedynie witryny, które posiadają linki na innych wartościowych stronach. Należy zatem stworzyć sztucznie takie wartościowe strony jeśli takowych nie ma. Takie strony powszechnie nazywane są zapleczem, A najbardziej wartościowym elementem zaplecza są Presell Pages czyli serwisy z dużą ilością unikalnego teksu często w tematyce zbliżonej do pozycjonowanej strony.
Przestrzeń

-

jest to ilość danych mogących pomieścić się w określonym nośniku informatycznym, np wirtualnym koncie hostingowym. Wartość możę być ogrórnie przydzielona i powiązana z danym pakietem usług.
Przestrzeń serwera

-

jest to ilość danych mogących pomieścić się jednorazowo w przydzielonym pakiecie hostingowym użytkownika. Wartość taka jest odgórnie przydzielona i uzależniona od usługi wykupionej w ramach danego pakietu serwera wirtualnego.

  • 1MB (MegaBajt)
  • 1GB(GigaBajt) czyli 1024 MB
Strony: 1