Tworzymy strony z użyciem wszelakich technik, tj.: PHP, MySQL, Flash, Action Script, JavaScript, HTML, DHTML, XHTML.

Odbierz  pocztę
PLseparatorEN

Słownik pojęć w literze: X

Filtruj: [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] / {Lub wszystkie}

XHTML

-

język znaczników będących bezpośrednią kontynuacją HTML. XHTML jest następcą HTML a w zasadzie jego aktualną wersją. Potrzeba ściślejszej składni niż dotcychczas pojawiła się przede wszystkim dlatego, że zawartość Internetu jest prezentowana przez różne typy urządzeń, poza tradycyjnymi komputerami, jak np. urządzeń mobilnych, mini laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych, które nie tolerują dowolności składni jaka miał HTML. Reasumując: im luźniejsza składnia, tym trudniejsza w prezentacji. Organizacja W3C definiuje reguły XHTML, zgodnie z którymi dokument może być poprawny lub nie.
Strony: 1